پرداخت

سبدخرید خالی است!

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 100(rotary3ddesign100) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

35000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 99(rotary3ddesign99) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

17000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 98(rotary3ddesign98) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

14000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 97(rotary3ddesign97) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

1000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 96(rotary3ddesign96) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

34000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 95(rotary3ddesign95) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

18000 تومان – خرید